INSTRUERAD PERSON


Kort och koncist, taglines är som punchlines.

Efter kursen ska deltagarna kunna utföra icke elektriska arbeten på ett säkert sätt i miljöer där det finns elektriska riskkällor. Exempel på sådana arbeten är byggnadsarbeten, markarbeten, målningsarbeten, rivningsarbeten, gräsklippning, rengöringsarbeten, fastighetsskötsel m.m.


Kursen syftar också till att ge deltagarna en tydligare förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete så att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall.

Instruerad person

(1/2 dag)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad via ett samarbete mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Ansökan om stöd görs till AFA Försäkring. Mer information finns här.


Om Instruerad Person - Webbutbildning

Kursen vänder sig till den som är icke elfackkunnig och som ska utföra arbeten där det finns elektrisk fara. För att vistas i dessa miljöer krävs det en medvetenhet och kunskap om de risker som finns och som kan uppstå och kursen ska ge de grundläggande kunskaper som krävs för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt.


Utbildningen Instruerad Person behandlar framförallt följande punkter:

  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete


Målgrupp Instruerad Person

Instruerad person vänder sig till arbetare som inte är el-fackkunniga och ska arbeta med icke-elektriska arbeten där de kan uppstå elektriska faror. Exempel på sådan arbeten är byggnadsarbeten, markarbeten, målningsarbeten, rivningsarbeten, gräsklippning, rengöringsarbeten, fastighetsskötsel m.m.

Kursen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver ha vissa grundläggande kunskaper om riskerna när man arbetar i elektriska miljöer.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.


Utbildningens längd

4 timmar


I priset för Instruerad Person ingår

Kursintyg som kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.


Boka

Klicka på boka knappen och fyll i formuläret. Om ni har några frågor kontakta oss så hjälper vi dig.

Om oss

Gå utbildningen Instruerad Person Enligt Elsäkerhetsanvisningarna. Vi utbildar de som inte är el-fackkunniga och som ska jobba med icke-elektriskt arbete på arbetsplatser där elektriska faror kan uppstå. Kursen är även lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver grundläggande kunskaper om riskerna på en arbetsplats där elolyckor kan inträffa.


Instrueradperson.se är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Kontakta oss

 
 
 
 
Telefon0102067620

Copyright © Alla rättigheter förbehållna